Unicorns are Jerks - Theo Lorenz - böcker (9781492647201) Bokhandel

Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juni 2019

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Läs mer

The Unteachables - Gordon Korman - böcker (9780062563897) Bokhandel
HOW TO GROW SUNFLOWERS - LEY HONOR ROBERTS - böcker (9781903919361) Bokhandel

Löneskillnader

Olika kön - olika lön

Brands We Know Pokemon - Sara grön - böcker (9781626176553) Bokhandel

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna är kvar. Läs Medlingsinstitutets rapport om genomsnittslöner och löneskillnader.

Cambridge Primary Maths - Cherri Moseley - böcker (9781107640733) Bokhandel

Meet Lily a Very Little Girl - Michelle Russell - böcker (9780980064261) Bokhandel

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Ordriket - Christian Bjerke Gudrun Areklett Garmann Marit Midbøe Hagen Lars Mæhle Gro Ulland - böcker (9788211017260) Bokhandel

Lönestatistik

Inga siffror i juli

Von Herakles bis Spider-Man Mythen im Deutschunterricht - Elisabeth Schmitt - böcker (9783834000453) Bokhandel

Tio gånger om året, i slutet av varje månad, publiceras siffror över löneutvecklingen. I juli är det ett upppehåll i redovisningen.

Se senaste statistiken

Mastering Chemistry Form 2 Student's Book - Peter J. Holmes - böcker (9781107528192) Bokhandel

Se oss på Youtube

Medlingsinstitutet i Amedalen

Lambs Lambs Lambs - Denzel Carter - böcker (9781499496697) Bokhandel

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från våra konferenser, bland annat sommarens seminarium i Almedalen

Barren - Elizabeth Miceli - böcker (9780996890441) Bokhandel

Kalendarium

Till kalendarium