Autism och ADHD i skolan handbok i tydliggörande pedagogik - Anna Sjölund Cajsa Jahn Ann Lindgren Malin Reuterswärd - böcker (9789127819047) Bokhandel

Dragon Ball Z 03 Garlics dödszon - Bird Studio - pocket (9789163848001) Bokhandel

Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, berättar under den här intervjun om sitt arbete med att bland annat introducera begreppet intersektionalitet i Sverige. Hon menar att den svenska feminismen grundar sig på antagandet att den svenska erfarenheten av jämställdhet … Läs mer

Masoud Kamali – Integrationens svarta bok och akademins vita murar

Masoud Kamali, professor i social arbete vid Mittuniversitetet, är kanske mest känd från att ha lett den statliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som pågick 2004-2006 och publicerade 13 volymer samt slutbetänkandet ”Integrationens svarta bok” (SOU … Läs mer

The Wife Between Us - Greer Hendricks - pocket (9781509842834) Bokhandel

I den här intervjun talar Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet, och Adrián Groglopo om terrorism. Vad som driver terrorister, hur de organiserar sig, vad som skiljer … Psychology - Richard A. Griggs - böcker (9781464192166) Bokhandel